BSR ước doanh thu 2018 khoảng 5 tỷ USD


Tổng doanh thu từ khi vận hành đến nay đạt trên 40 tỷ USD.

Ngày 27/12/2018, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) tổ chức Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Báo cáo tổng kết năm 2018, BSR cho biết công ty sản xuất hơn 7 triệu tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu khoảng 113.493 tỷ đồng (tương đương 5 tỷ USD); nộp ngân sách nhà nước 11.645 tỷ đồng.

back to top