Doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 133.000 tỷ đồng năm 2018


Tổng doanh thu từ phí bảo hiểm tăng mạnh gần 24% so với cùng kỳ năm 2017…
Thị trường bảo hiểm năm 2018 được đánh giá là duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định với tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng hơn 21%, đạt trên 384.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2018, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 384.176 tỷ đồng, tăng 21,05% so với cùng kỳ năm 2017.

Đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng lên đến 319.610 tỷ đồng, tăng 29,53% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 241.225 tỷ đồng, tăng 27,7%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 76.531 tỷ đồng, tăng 17,24% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, tổng doanh thu từ phí bảo hiểm năm 2018 ước đạt 133.654 tỷ đồng, tăng 23,97% so với cùng kỳ năm 2017.

back to top