FMC: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2020


 Tháng 8/2020 hoạt động chế biến và tiêu thụ tôm của FMC đã tự phá vỡ các kỷ lục trước đó của mình. Cụ thể chế biến tôm 2.468 tấn, tiêu thụ 2.195 tấn, doanh số chung 23,6 triệu USD.

 Doanh số chung 8 tháng đầu năm đạt 120,6 triệu USD, tăng 12,5% so cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ này có cao hơn tỷ lệ chung của ngành tôm (khoảng 8%). Nuôi tôm có gặp khó khăn là dịch bệnh tôm khá mạnh mẽ ở đồng bằng. Đây cũng là yếu tố có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt tôm nguyên liệu thời gian còn lại của năm của cả ngành chế biến tôm.

FMC đã có thông tin hình thành một doanh nghiệp mới do FMC chiếm tỷ lệ sở hữu chi phối. Doanh nghiệp này sẽ chính thức hoạt động từ đầu năm 2021, chuyên sâu mảng nông sản và có cả mảng tôm chế biến sâu. Việc sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm nhiều mục đích như khuếch trương mảng nông sản/ thu hút thêm mảng khách hàng/ cơ hội thế hệ kế thừa phát huy, thể hiện năng lực/ phát triển mảng tôm chế biến sâu hơn… Song song đó, Sao Ta sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chế biến của mình.

Trên sàn, giá cổ phiếu FMC vượt đỉnh lịch sử

Chúng tôi khuyến nghị mua FMC với giá mục tiêu 35.x trong 03 tháng!

back to top