Lãi tiền vay của doanh nghiệp xây dựng chiếm 1,4% chi phí sản xuất


Nếu so với quý 3/2018, chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp đã giảm 0,2%, xuống còn 1,4% trong quý 4/2018…
Kết quả từ cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý 4/2018 của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý này có 66,1% doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, giảm 1,2% so với quý 3/2018.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 69,9% doanh nghiệp vay vốn; khu vực doanh nghiệp nhà nước có 59,1% doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp FDI có 31,4% doanh nghiệp vay vốn.

Chia theo ngành, các doanh nghiệp xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng vay vốn nhiều nhất với tỷ lệ 70,1% doanh nghiệp vay vốn; doanh nghiệp xây dựng nhà các loại là 66,1% và doanh nghiệp hoạt động xây dựng chuyên dụng là 60,6%.

Trong số các doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh quý 4/2018, có 94,6% doanh nghiệp vay vốn từ hệ thống ngân hàng và 5,4% doanh nghiệp vay vốn từ nguồn khác.

 

 

back to top