Lọc dầu Bình Sơn (BSR) đột ngột báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong quý 4/2018


CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa công bố báo cáo KQKD hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu thuần 29.238 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn hàng bán lên tới 30.069 tỷ đồng khiến công ty lỗ gộp 831 tỷ đồng. Việc kinh doanh dưới giá vốn của Bình Sơn chủ yếu đến từ 2 sản phẩm Mogas 95 và Mogas 92.

Doanh thu tài chính quý 4/2018 đạt 205 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi, trong khi chi phí tài chính chiếm 135 tỷ đồng (riêng lãi vay 105 tỷ đồng). Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt 197 tỷ đồng và 118 tỷ đồng.

back to top