MAY SÔNG HỒNG: KHOẢNG TỐI qua đi, phí sau là BÌNH MINH


MSH đã công bố báo cáo tài chính quý 3 với những KẾT QUẢ KINH DOANH THẤT VỌNG đã được dự báo từ trước.

+  Doanh thu quý 3 sụt giảm 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm rất mạnh 70% so với cùng kỳ

+ Lũy kế doanh thu 3 quý đạt 2.969 tỷ sụt giảm 15% so với cùng kỳ 2019. 09 tháng đầu năm MSH đạt lợi nhuận 164 tỷ, sụt giảm 54% so với cùng kỳ 2019.

Thế nhưng, Nếu nhìn quan sát kỹ thì đây có thể sẽ là 1 khởi đầu mới cho MSH trong năm 2021 dựa trên nền tảng 2020 rất thấp.

 

1/ Lợi nhuận sụt giảm do việc trích lập dự phòng lớn.

+ Quý 3 MSH trích lập dự phòng khoản phải thu hơn 111 tỷ từ đối tác đã bị phá sản NewYork and Company (N&C). Trong trường hợp xấu nhất trong quý 4 MSH sẽ tiếp tục trích lập dự phòng khoản này thêm khoảng vài chục tỷ. Đến quý 2/2020 MSH sẽ không phải trích lập dự phòng thêm.

+ Đây là khoản trích lập dự phòng tính vào chi phí 1 lần của MSH và đây là cái khó khăn tạm thời của MSH trong năm 2020. Năm 2021 chỉ cần MSH giữ nguyên hoạt động kinh doanh giống 2020 thì lợi nhuận của MSH cũng tăng so với 2020 là 200 tỷ.

2/ Doanh thu của MSH sụt giảm 15%.

+ Nếu để ý kỹ thì N&C là đối tác chiếm 15% doanh số của MSH. Trong bối cảnh dịch Covid nếu loại trừ N&C thì MSH vẫn duy trì doanh số so với với 2019.  MSH vẫn tìm kiếm được gia tăng khách hàng để bù đắp vào khách hàng đã mất là điểm sáng trong bối cảnh hiện tại

3/ Biên lợi nhuận gộp của MSH cải thiện trong quý 3/2020.

+ Quý 1 và quý 2/2020 biên lợi nhuận gộp của MSH giảm về 16-17% do không hoạt động hết công suất của nhà xưởng. Đến quý 3/2020 biên lợi nhuận gộp của MSH đã tăng trên 21%. Có thể hoạt động của MSH đã quay lại thời kỳ trước Covid 19..

+ MSH sẽ vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp khoảng 21% trong năm 2021 là hoàn toàn khả thi.

4/ Lợi nhuận quý 3/2020 sụt giảm nhưng MSH không có dấu hiệu khó khăn về dòng tiền

+ Tiền và các khoản Tiền khác của MSH tăng mạnh từ quý 1 đến quý 3 của MSH.

+ Trong quý 3, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh + hơn 400 tỷ.

+ Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn của MSH không tăng trong quý 3.

Lợi nhuận của MSH sụt giảm nhưng MSH không khó khăn về dòng tiền. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của MSH vẫn dồi dào không bị thiếu thanh khoản.

Nói như trên thì MSH không có rủi ro gì à. Không phải vậy, MSH vẫn có những rủi ro như sau:

1/ MSH thêm 1 ông N&C nữa thì cũng rất mệt. Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông. Khả năng MSH dính thêm phát trích lập dự phòng nữa là hơi thấp.

2/ Bối cảnh COVID 19 hoành hành trở lại ở trời Âu, cạnh tranh khốc liệt. Kể cả có EVFTA thì việc gia tăng thị phần, mở rộng sản xuất vẫn là dấu hỏi lớn với ngành may mặc.

3/ MSH vẫn chịu những rủi ro liên quan đến việc Covid làn sóng số 3 ở Việt Nam. ( Nếu có)

Như vậy:

+ Năm 2020 sẽ là năm xấu nhất của MSH. Từ 2021 MSH sẽ quay trở lại tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

+ Chúng tôi ước tính EPS của MSH trong 2021 khoảng 5-6k.

+ Chúng tôi khuyến nghị mua MSH với giá mục tiêu cho năm 2021 là 44.000 VNĐ

Tiến Dalio

Trân trọng!

 Note:

+ MSH giao dịch với thanh khoản thấp, việc giải ngân sẽ phải phân bổ

+ Trong quý 4, có thể MSH sẽ phải trích lập thêm phần của N&C. Như vậy việc giải ngân sẽ phải chia làm 2 phần và có phần dự phòng cho trường hợp quý 4/2020.

back to top