Biểu phí cơ sở

  • “Thủng đáy”, Vn-Index về mức thấp nhất trong hơn 1 năm

    “Thủng đáy”, Vn-Index về mức thấp nhất trong hơn 1 năm

    Số mã giảm điểm trên toàn thị trường lên tới 393 mã, trong khi số mã tăng điểm vỏn vẹn 132. Hầu hết các nhóm ngành trên toàn thị trường đều giảm điểm, trong đó khá nhiều cổ phiếu giảm sàn như DRH, HBC, LDG, NTL, QCG, VRC…Dù vậy, vẫn xuất hiện một vài cổ […]

    28/12/2018

back to top