Tinh hoa đầu tư

?“Teach your people to fish rather than give them fish, even if that means letting them make some mistakes.”? Ray Dalio

Câu nói này mang ý nghĩa đôi lúc bạn cần phải “đứng sang 1 bên” và để người khác gặp phải lỗi lầm (nếu như nó không quá nghiêm trọng) để họ có cơ hội học hỏi. Sẽ là một dấu hiệu xấu nếu bạn liên tục chỉ bảo người khác phải làm gì.
Hãy cho nhân viên của bạn về ý tưởng để làm sao họ có thể đưa ra được quyết định, nhưng đừng “ra lệnh” cho họ. Điều hữu ích nhất bạn có thể làm là hòa nhập với họ, khám phá cách thức mà họ làm việc và tại sao họ làm như vậy.
——————————————–
?TEAM TINH HOA ĐẦU TƯ?

Đăng ký khóa học tại Tinh Hoa Đầu Tư


Tôi đồng ý nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của TINH HOA ĐẦU TƯ.

back to top