REE, NKG, BWE, HDC, IMP, QNS, TEG, VIE: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu


CTCP Cơ điện lạnh (REE): Quỹ ngoại Platium Victory Pte. Ltd đăng ký mua 350.918 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 77.161.503 cp (tỷ lệ 24,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/1 đến 22/2/2019.

CTCP Thép Nam Kim (NKG): Quỹ ngoại Norges Bank đã mua 180.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 6 nhà đầu tư liên quan từ 38.273.000 cp (tỷ lệ 21,027%) lên 38.093.000 cp (tỷ lệ 20,929%). Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2019.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Công ty TNHH SX và Thương mại Quỳnh Phúc đăng ký bán toàn bộ 2,85 triệu cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/1 đến 20/2/2019.

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (HDC): Ông Đoàn Hữu Hà Vinh, Phó TGĐ, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Vinh sở hữu 355.740 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/1 đến 17/1/2019.

back to top