Tương lai sẽ rộng mở khi bạn đã sẵn sàng cho mọi cơ hội và thử thách. Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đơn giản với mức phí hợp lý sẽ giúp bạn yên tâm theo đuổi mọi hoài bão của mình. Với nhiều sản phẩm bổ trợ và mức phí bảo hiểm cố định, bạn có thể tự lập một kế hoạch hoàn hảo cho nhu cầu hiện tại và tương lai. Trước tuổi 65, sản phẩm có thể chuyển đổi thành sản phẩm bảo hiểm dài hạn mà không cần kiểm tra sức khỏe.

sản phẩm bảo hiểm

Nét chính về sản phẩm

  • Phí bảo hiểm hợp lý, đơn giản và dễ tham gia.

  • Linh hoạt lựa chọn các sản phẩm bổ trợ phù hợp nhất với nhu cầu.

  • Phí bảo hiểm cố định trong suốt thời hạn hợp đồng để bạn yên tâm về vấn đề tài chính.

Những đặc điểm khác

Trước tuổi 65, sản phẩm có thể chuyển đổi thành sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dài hạn mà không cần kiểm tra sức khỏe.

Quy tắc & điều khoản

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm hoàn hảo cho những ai lần đầu đến với bảo hiểm nhân thọ cũng như mong muốn một giải pháp bảo hiểm minh bạch, dễ hiểu với mức phí bảo hiểm hợp lý. Giải Pháp Bảo Vệ 360 sẽ bảo vệ bạn trong các trường hợp tử vong, bệnh nặng giai đoạn cuối, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn

FWD Chăm sóc khách hàng

FWD Tư Vấn

Bạn cần tư vấn?

Vui lòng nhập thông tin và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn.
Tôi là khách hàng hiện hữu của TINH HOA ĐẦU TƯ

Tôi đồng ý nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của TINH HOA ĐẦU TƯ.

back to top