Kết quả tìm kiếm tag: fmc

  • FMC: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2020

    FMC: SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 8/2020

     Tháng 8/2020 hoạt động chế biến và tiêu thụ tôm của FMC đã tự phá vỡ các kỷ lục trước đó của mình. Cụ thể chế biến tôm 2.468 tấn, tiêu thụ 2.195 tấn, doanh số chung 23,6 triệu USD.  Doanh số chung 8 tháng đầu năm đạt 120,6 triệu USD, tăng 12,5% so cùng […]

    01/09/2020

back to top