Thu nhập tăng, dân số già, viện phí tăng,…sẽ giúp cho ngành bảo hiểm phi nhân thọ ăn nên làm ra


Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm (ISA), cả năm 2018, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 133.654 tỷ đồng, (tăng 24%), trong đó bảo hiểm nhân thọ ước đạt 87.960 tỷ đồng (tăng 33%), bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 45.694 tỷ đồng (tăng 10%). Đây là năm thứ 5 liên tiếp thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm trên 20%. Mức tăng trưởng cao của ngành chủ yếu được đóng góp bởi mảng bảo hiểm cá nhân, bao gồm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới.

Trong một báo cáo mới đưa ra gần đây, Chứng khoán Rồng Việt VDSC cho rằng tăng trưởng bảo hiểm phi nhân thọ đang có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực.

Hiện nay, các sản phẩm bán buôn cho các doanh nghiệp và tổ chức (bảo hiểm tài sản thiệt hại, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm cháy nổ…) đang phục hồi chậm sau giai đoạn kinh tế suy giảm 2013-2014. Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới là vẫn là hai sản phẩm chủ lực. Tỷ trọng của hai loại bảo hiểm này trong tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ liên tục tăng từ 46% năm 2011 lên 61% trong 9 tháng đầu năm 2018. Thực tế này cho thấy ngành bảo hiểm ngày càng tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân.

back to top